fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,999
รหัสทัวร์ BT-NRT09_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์ราเมนชิน โยโกฮาม่า 
  • โอวาคุดานิ 
  • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท  
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
  •  อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร 
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ      
  • นิกโก้ 
  • น้ำตกเคง่อน 
  • ทะเลสาบชูเซ็นจิ                                                                                                                                                 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเมนชิน โยโกฮาม่า • โอวาคุดานิ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 • กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร • ช้อปปิ้งชินจูกุ HOTEL COMFACT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบชูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ นาริตะ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 36,999 จอง
จอง
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 38,999 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 36,999 จอง
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 37,999 จอง
จอง
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 36,999 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 37,999 จอง
จอง
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 38,999 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 37,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 37,999 จอง
จอง
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 37,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 37,999 จอง
จอง
01 – 05 ธันวาคม 2566 39,999 จอง
จอง
03 – 07 ธันวาคม 2566 39,999 จอง
จอง
05 – 09 ธันวาคม 2566 38,999 จอง
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2566 38,999 จอง
จอง
09 – 13 ธันวาคม 2566 38,999 จอง
จอง
12 – 16 ธันวาคม 2566 38,999 จอง
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2566 38,999 จอง
จองสอบถาม