มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 37,999
รหัสทัวร์ BT-KIX02_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • สะพานนาคะบาชิ
  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท HOTEL RISOL GIFU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน HOTEL RISOL GIFU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2566 42,999 จอง
จอง
06 – 10 เมษายน 2566 37,999 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2566 46,999 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2566 46,999 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2566 46,999 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2566 38,999 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2566 38,999 จอง
จอง