มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ฟรีเดย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-KIX05_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดคัตสึโอจิ
  • ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ                                                                                                    
  • หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ร้านค้าปลอดภาษี • ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชาญี่ปุ่น • อิออน มอลล์ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / DOTONBURI / NAMBA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 14 พฤษภาคม 2566 32,999 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 32,999 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2566 32,999 จอง
จอง
06 – 10 กรกฎาคม 2566 29,999 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2566 32,999 จอง
จอง
17 – 21 สิงหาคม 2566 32,999 จอง
จอง
07 – 11 กันยายน 2566 31,999 จอง
จอง
21 – 25 กันยายน 2566 31,999 จอง
จอง