มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,999
รหัสทัวร์ BT-KIX04_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • วัดคินคะคุจิ
  • สะพานนาคะบาชิ
  • เมืองทาคายาม่า  
  • ตลาดปลาคุโรมง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท HOTEL RISOL GIFU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน HOTEL RISOL GIFU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ตลาดปลาคุโรมง • วัดคัตสึโอจิ • ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ SARASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 21 พฤษภาคม 2566 33,999 จอง
จอง
24 – 28 พฤษภาคม 2566 33,999 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2566 30,999 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2566 31,999 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
03 – 07 สิงหาคม 2566 33,999 จอง
จอง
24 – 28 สิงหาคม 2566 33,999 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2566 33,999 จอง
จอง
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง