มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า นารา เกียวโต ฟรีเดย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-KIX01_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • วัดโทไดจิ
  • ตลาดคุโรมง
  • ปราสาทโอซาก้า 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น HOTEL 11 KANKU / HOTEL BAYGULLS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • อิออน มอลล์ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ปราสาทโอซาก้า • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 เมษายน 2566 38,999 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2566 43,999 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2566 45,999 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 37,999 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
02 – 06 มิถุนายน 2566 39,999 จอง
จอง
09 – 13 มิถุนายน 2566 35,999 จอง
จอง
16 – 20 มิถุนายน 2566 35,999 จอง
จอง
23 – 27 มิถุนายน 2566 35,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566 35,999 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
14 – 18 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
21 – 25 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 39,999 จอง
จอง
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2566 39,999 จอง
จอง
04 – 08 สิงหาคม 2566 35,999 จอง
จอง
11 – 15 สิงหาคม 2566 39,999 จอง
จอง
18 – 22 สิงหาคม 2566 35,999 จอง
จอง
25 – 29 สิงหาคม 2566 35,999 จอง
จอง
01 – 05 กันยายน 2566 35,999 จอง
จอง
08 – 12 กันยายน 2566 35,999 จอง
จอง
15 – 19 กันยายน 2566 35,999 จอง
จอง
22 – 26 กันยายน 2566 35,999 จอง
จอง
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 35,999 จอง
จอง