fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-KIX01_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ   
  • มิตซุย เอ้าท์เล็ท      
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
  • สะพานนาคะบาชิ 
  • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ      
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ RINKU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 27 พฤษภาคม 2567 30,999 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2567 26,999 จอง
จอง
01 – 05 กรกฎาคม 2567 27,999 จอง
จอง
08 – 12 กรกฎาคม 2567 27,999 จอง
จอง
15 – 19 กรกฎาคม 2567 28,999 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 30,999 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 30,999 จอง
จอง
05 – 09 สิงหาคม 2567 29,999 จอง
จอง
16 - 20 สิงหาคม 2567 28,999 จอง
จอง
23 - 27 สิงหาคม 2567 28,999 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
06 - 10 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
13 - 17 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
20 - 24 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567 28,999 จอง
จองสอบถาม