มหัศจรรย์…JAPAN โทยะ โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,999
รหัสทัวร์ BT-CTS01_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาจิโกกุดานิ 
  • จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ
  • กระเช้าอุสุซัง   
  • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล 
  • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ                                                                                                                       


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ • จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ TOYA KOHANTEI HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว
4 มหาวิทยาลัยฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไง • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท WING SUSUKINO HOTEL ระดับ 3 ดาว
5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 43,999 จอง
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 45,999 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 45,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 45,999 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 45,999 จอง
จอง