มหัศจรรย์…JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-KIX06_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค                                                                         
  • วัดคิโยมิซุ                                          
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ     
  • สะพานนาคะบาชิ      
  • ปราสาทโอซาก้า                    
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ                                                                             


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น HOTEL 11 KANKU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน มอลล์ HOTEL RESOL GIFU / NAGOYA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทโอซาก้า • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 เมษายน 2566 37,999 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2566 46,999 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 36,999 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
02 – 06 มิถุนายน 2566 39,999 จอง
จอง
23 - 27 มิถุนายน 2566 35,999 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2566 35,999 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 39,999 จอง
จอง
04 - 08 สิงหาคม 2566 34,999 จอง
จอง
22 – 26 กันยายน 2566 34,999 จอง
จอง
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 33,999 จอง
จอง