fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-KIX02_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทโอซาก้า  
  • มิตซุย เอ้าท์เล็ท 
  • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ      
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
  • สะพานนาคะบาชิ 
  • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ       
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ                        


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ OSAKA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 09 มีนาคม 2567 35,999 จอง
จอง
06 – 10 มีนาคม 2567 35,999 จอง
จอง
07 – 11 มีนาคม 2567 35,999 จอง
จอง
08 – 12 มีนาคม 2567 35,999 จอง
จอง
12 – 16 มีนาคม 2567 35,999 จอง
จอง
13 – 17 มีนาคม 2567 38,999 จอง
จอง
14 – 18 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
15 – 19 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
19 – 23 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
20 – 24 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
21 – 25 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
22 – 26 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
26 – 30 มีนาคม 2567 43,999 จอง
จอง
03 – 07 เมษายน 2567 38,999 จอง
จอง
04 – 08 เมษายน 2567 38,999 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2567 38,999 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2567 38,999 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2567 45,999 จอง
จอง
11 – 15 เมษายน 2567 45,999 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2567 45,999 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2567 45,999 จอง
จอง
23 – 27 เมษายน 2567 29,999 จอง
จอง
24 – 28 เมษายน 2567 29,999 จอง
จองสอบถาม