มหัศจรรย์…JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ พิงค์มอส

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ BT-KIX03_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • สะพานนาคะบาชิ
  • เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า
  • กำแพงหิมะ
  • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ 
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ         


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายการน้ำชา • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชาญี่ปุ่น • มิตซุยเอ้าท์เล็ต HOTEL RESOL GIFU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ เมืองโทยาม่า APA HOTEL KANAZAWA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์ IROHA GRAND HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 24 เมษายน 2566 45,999 จอง
จอง
20 – 25 เมษายน 2566 45,999 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2566 45,999 จอง
จอง
11 – 16 พฤษภาคม 2566 45,999 จอง
จอง
17 – 22 พฤษภาคม 2566 43,999 จอง
จอง
18 – 23 พฤษภาคม 2566 43,999 จอง
จอง
24 – 29 พฤษภาคม 2566 42,999 จอง
จอง
25 – 30 พฤษภาคม 2566 42,999 จอง
จอง
26 – 31 พฤษภาคม 2566 39,999 จอง
จอง