มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ BT-NRT02_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นำท่านชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์
  • นำท่านชมสวนอูเอโนะ  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • สวนอูเอโนะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL ระดับ 3 ดาว
4 เมืองไซตามะ • สวนกองเกนโดะ • ตลาดปลาสึกิจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ • โอไดบะ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 20 มีนาคม 2566 39,999 จอง
จอง
17 - 21 มีนาคม 2566 40,999 จอง
จอง
22 - 26 มีนาคม 2566 39,999 จอง
จอง
23 - 27 มีนาคม 2566 39,999 จอง
จอง
24 - 28 มีนาคม 2566 40,999 จอง
จอง