มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ นาริตะ ไฮเดรนเยีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,999
รหัสทัวร์ BT-NRT05_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ฟาร์ม ฮัตโตริ  
  • จุดชมวิวโตเกียว เบย์ อะควา ไลน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ฟาร์ม ฮัตโตริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค • จุดชมวิวโตเกียว เบย์ อะควา ไลน์ YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 มิถุนายน 2566 37,999 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 32,999 จอง
จอง
09 – 13 มิถุนายน 2566 33,999 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2566 33,999 จอง
จอง
16 – 20 มิถุนายน 2566 35,999 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2566 30,999 จอง
จอง
23 – 27 มิถุนายน 2566 33,999 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2566 33,999 จอง
จอง
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2566 32,999 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2566 31,999 จอง
จอง