มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ นาริตะ ลาเวนเดอร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,999
รหัสทัวร์ BT-NRT06_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระใหญ่คามาคุระ
  • ถนนโคมะชิ โดริ          
  •  ภูเขาไฟฟูจิ        
  • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า • พระใหญ่คามาคุระ • ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง • ถนนโคมะชิ โดริ YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ภูเขาไฟฟูจิ • เทศกาลดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิ ปาร์ค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 10 กรกฎาคม 2566 30,999 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
14 – 18 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2566 33,999 จอง
จอง
04 – 08 สิงหาคม 2566 35,999 จอง
จอง
25 – 29 สิงหาคม 2566 35,999 จอง
จอง