มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ คาวากูจิโกะ นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-NRT07_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ 
  • ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา 
  • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล  
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองคาวาโกะเอะ YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ดิวตี้ฟรี ศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชา • เรนโบว์ซัมเมอร์เฟสติวัล • ช้อปปิ้งชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 กันยายน 2566 29,999 จอง
จอง
21 – 25 กันยายน 2566 31,999 จอง
จอง
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
01 – 05 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
02 – 06 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
03 – 07 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
04 – 08 ตุลาคม 2566 33,999 จอง
จอง
05 – 09 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
06 – 10 ตุลาคม 2566 33,999 จอง
จอง
07 – 11 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
08 – 12 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2566 32,999 จอง
จอง