มหัศจรรย์…JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-FUK04_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • หมู่บ้านยุฟุอิน
  • ทะเลสาบคิริน
  • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • เมืองดาไซฟุ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • วัดนันโซอิน • หมู่บ้านยุฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 14 เมษายน 2566 39,999 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2566 43,999 จอง
จอง
18 – 22 เมษายน 2566 29,999 จอง
จอง
22 – 26 เมษายน 2566 29,999 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
13 – 17 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
14 – 18 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
20 – 24 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
21 – 25 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง
27 – 31 พฤษภาคม 2566 26,999 จอง
จอง
30 – 03 มิถุนายน 2566 26,999 จอง
จอง