มหัศจรรย์…JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ ยุฟุอิน

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ BT-FUK03_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
  • ทะเลสาบคินริน
  • บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • เทศกาลดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Fastival


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 เทศกาลดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Fastival • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต • ศาลเจ้าดาไซฟุ • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค HAKATA AREA/KURUME AREA/KITAKYUSHU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทโคคุระ • วัดนันโซอิน • DUTY FREE • ฟุกุโอกะทาวเวอร์ • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน HAKATA AREA / KURUME AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 18 เมษายน 2566 45,999 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2566 30,999 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 30,999 จอง
จอง
11 – 15 พฤษภาคม 2566 27,999 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 29,999 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2566 29,999 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 29,999 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2566 29,999 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2566 28,999 จอง
จอง