มหัศจรรย์…JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ นางาซากิ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-FUK02_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • หมู่บ้านยูฟุอิน
  • ทะเลสาบคินริน
  • กันดั้มพาร์ค                             


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 สวนโอโฮริ ปาร์ค • DUTY FREE • วัดนันโซอิน • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค COMFORT INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองซากะ • ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ • สวนสันติภาพนางาซากิ • ช้อปปิ้งย่านเท็น COMFORT INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 29,999 จอง
จอง
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2566 29,999 จอง
จอง
06 - 10 เมษายน 2566 35,999 จอง
จอง
07 - 11 เมษายน 2566 40,999 จอง
จอง