มหัศจรรย์…JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจิ นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-NRT03_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • ศาลเจ้าฮาโกเน่
  • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ                                                                                                        


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • พิธีชงชาญี่ปุ่น Shikido Duty free • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง WELCO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 15 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 37,999 จอง
จอง
18 – 22 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
25 – 29 พฤษภาคม 2566 35,999 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 2566 34,999 จอง
จอง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 33,999 จอง
จอง
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2566 39,999 จอง
จอง