fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN นาโกย่า คามิโคจิ กำแพงหิมะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,999
รหัสทัวร์ BT-NGO01_TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
  • อุทยานคามิโคจิ     
  •  เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ 
  • เขาทาเทยาม่า 
  • กำแพงหิมะ 
  • เขื่อนคุโรเบะ                                                         


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567
2 ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองกิฟุ • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองมัตสึโมโตะ • อุทยานคามิโคจิ KANAZAWA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว
3 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ MATSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองนาโงย่า • ศาลเจ้าอสึตะ จิงกู • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ NAGOYA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 22 พฤษภาคม 2567 48,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 48,999 จอง
จอง
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 48,999 จอง
จองสอบถาม