fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,999
รหัสทัวร์ BT-KIX04_TG
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ     
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • สะพานนาคะบาชิ              
  • เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ
  • กำแพงหิมะ                     
  • ปราสาทมัตสึโมโต้ 
  • อุทยานคามิโคจิ 
  •  

    เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส                                                                                                                                                                                                                


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ CYPRESS GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ HOTEL MYSTAY KANAZAWA ระดับ 3 ดาว
4 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า -คุโรเบะ • เขาทาเทยาม่า • กำแพงหิมะ • เขื่อนคุโรเบะ • อิออน มอลล์ PREMIER HOTEL MATSUMOTO ระดับ 3 ดาว
5 เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • เมืองนากาโน่ • อุทยานคามิโคจิ • ทะเลสาบสุวะ FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว
6 เมืองยามานะชิ • เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินฮาเนดะ
7 ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 20 พฤษภาคม 2567 55,999 จอง
จอง
21 – 27 พฤษภาคม 2567 55,999 จอง
จอง
28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 55,999 จอง
จอง
30 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 55,999 จอง
จองสอบถาม