มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ชมสวนดอกไม้

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ BT-FUK07_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านยูฟุอิน
  • ทะเลสาบคิริน
  • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ
  • สวนดอกไม้คูจู 
  • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค
  • กันดั้ม  


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอิน • ทะเลสาบคิริน • เมืองเบปปุ • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ HITA/HARAZURU/BEPPU AREA HOTEL
3 สวนดอกไม้คูจู • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้ม FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIGOKU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 – 04 มิถุนายน 2566 29,999 จอง
จอง
01 – 05 มิถุนายน 2566 29,999 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2566 25,999 จอง
จอง
28 – 02 กรกฎาคม 2566 24,999 จอง
จอง
29 – 03 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
06 – 10 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2566 25,999 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2566 29,999 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2566 29,999 จอง
จอง
02 – 06 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
03 – 07 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
16 – 20 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
17 – 21 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
24 – 28 สิงหาคม 2566 25,999 จอง
จอง
30 – 03 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
31 – 04 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
06 – 10 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
13 – 17 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
20 – 24 กันยายน 2566 25,999 จอง
จอง
27 – 01 ตุลาคม 2566 26,999 จอง
จอง