มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-FUK05_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
  •  ทะเลสาบคินริน
  • บ่อยูมิ จิโกกุ   
  •  หุบเขาทาคาชิโฮ
  • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ 
  • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ HITA/HARAZURU/BEPPU AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าอามาโนะ อิวาโตะ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ KUMAMOTO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน FUKUOKA/KITAKYUSHU/CHIKUGO AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานญี่ปุ่น
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 05 มิถุนายน 2566 30,999 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 26,999 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2566 26,999 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2566 26,999 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 66 26,999 จอง
จอง
06 – 10 กรกฎาคม 2566 27,999 จอง
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2566 28,999 จอง
จอง
20 – 24 กรกฎาคม 2566 27,999 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2566 30,999 จอง
จอง
03 – 07 สิงหาคม 2566 27,999 จอง
จอง
17 – 21 สิงหาคม 2566 27,999 จอง
จอง
24 – 28 สิงหาคม 2566 27,999 จอง
จอง
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 66 27,999 จอง
จอง
07 – 11 กันยายน 2566 26,999 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2566 26,999 จอง
จอง
21 – 25 กันยายน 2566 28,999 จอง
จอง
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 66 28,999 จอง
จอง