fbpx

มหัศจรรย์…BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-TPE89_TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 89
  • ปล่อยโคมผิง
  • ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดดัง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● เมืองไทเป Hyatt Place Xinzhuang เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2 ร้านพายสับประรด ● ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Hyatt Place Xinzhuang เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 4-5* ตามมาตรฐานไต้หวัน
3 ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● แช่น้ำแร่ Freshfield Hotel เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 4-5* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 หมู่บ้านสายรุ้ง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-14 ต.ค.67 35,999 จอง
จอง
23-26 ต.ค.67 33,999 จอง
จองสอบถาม