fbpx

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-TPE95_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้จงเซ่อ
  • นั่งรถไฟอาลีซาน 
  • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต   
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้ นำท่านเข้าพักที่ เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
2 ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้ำแร่ นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินตั้นสุ่ย นำท่านเข้าพักที่ เมืองนิวไทเป หรือเทียบเท่า มาตรฐานไต้หวัน
5 วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25-29 ก.พ.67 19,999 จอง
จอง
01-05 มี.ค.67 22,999 จอง
จอง
02-06 มี.ค.67 22,999 จอง
จอง
08-12 มี.ค.67 23,999 จอง
จอง
09-13 มี.ค.67 21,999 จอง
จอง
15-19 มี.ค.67 22,999 จอง
จอง
22-26 มี.ค.67 23,999 จอง
จอง
23-27 มี.ค.67 23,999 จอง
จองสอบถาม