มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-VN93_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกร
  • วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
  • ตลาดฮาน (Han Market) ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด
  • นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
  • ชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร LAVENDER HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • เว้ • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม THANH LICH HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์
4 ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-05 ก.พ. 66 14,999 4,500 จอง
จอง
09-12 ก.พ. 66 14,999 4,500 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 66 14,999 4,500 จอง
จอง
23-26 ก.พ. 66 15,999 4,500 จอง
จอง
09-12 มี.ค. 66 15,999 4,500 จอง
จอง
16-19 มี.ค. 66 15,999 4,500 จอง
จอง
15 – 18 เม.ย. 66 18,999 5,000 จอง
จอง
27 – 30 เม.ย. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
04 – 07 พ.ค. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
18 – 21 พ.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
01 – 04 มิ.ย. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
08 – 11 มิ.ย. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
22 – 25 มิ.ย. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
06 – 09 ก.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
20 – 23 ก.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
28 – 31 ก.ค. 66 18,999 5,000 จอง
จอง
10 – 13 ส.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
17 – 20 ส.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
14 – 17 ก.ย. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 66 15,999 5,000 จอง
จอง
12 – 15 ต.ค. 66 18,999 5,000 จอง
จอง
19 – 22 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง
26 – 29 ต.ค. 66 16,999 5,000 จอง
จอง