มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-VN95_PG
สายการบิน Bangkok Airways [PG]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อิสระชอปปิ้งที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม
  • เรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
  • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record
  • หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน   


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
2 พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village ** บนบานาฮิลล์
3 วัดลินห์อึ๋ง • คาเฟ่ Son Tra Marina • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
4 ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-08 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
12-15 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
19-22 ม.ค. 66 18,999 จอง
จอง
26-29 ม.ค. 66 20,999 จอง
จอง
02-05 ก.พ. 66 16,999 จอง
จอง
09-12 ก.พ. 66 16,999 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 66 16,999 จอง
จอง
23-26 ก.พ. 66 17,999 จอง
จอง
02-05 มี.ค. 66 16,999 จอง
จอง
03-06 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง
09-12 มี.ค. 66 16,999 จอง
จอง
23-26 มี.ค. 66 16,999 จอง
จอง
30-02 เม.ย. 66 15,999 จอง
จอง
05-08 เม.ย. 66 16,999 จอง
จอง
06-09 เม.ย. 66 16,999 จอง
จอง
12-15 เม.ย. 66 20,999 จอง
จอง
13-16 เม.ย. 66 22,999 จอง
จอง
20-23 เม.ย. 66 15,999 จอง
จอง
27-30 เม.ย. 66 17,999 จอง
จอง
11-14 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
18-21 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
25-28 พ.ค. 66 16,999 จอง
จอง
01-04 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
02-05 มิ.ย. 66 17,999 จอง
จอง
08-11 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
22-25 มิ.ย. 66 16,999 จอง
จอง
29-02 ก.ค. 66 16,999 จอง
จอง