fbpx

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน(พักบานาฮิลล์ 2 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ BT-DAD091_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง 
  • เมืองโบราณฮอยอัน 
  • บาน่าฮิลล์ 
  • สวนสนุก The Fantasy Park 
  • หมู่บ้านฝรั่งเศส 
  • Le Jardin d’ Amour 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม เข้าพักที่ YES Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว*
2 ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์
3 บาน่าฮิลล์ • สวนสนุก The Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส • Le Jardin d’ Amour โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์
4 บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 15 ม.ค. 67 18,999 จอง
จอง
19 – 22 ม.ค. 67 18,999 จอง
จอง
15 – 18 ก.พ. 67 18,999 จอง
จอง
17 – 20 ก.พ. 67 18,999 จอง
จอง
22 – 25 ก.พ. 67 17,999 จอง
จอง
09 – 12 มี.ค. 67 17,999 จอง
จอง
13 – 16 เม.ย. 67 23,999 จอง
จอง
04 – 07 พ.ค. 67 18,999 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 67 18,999 จอง
จอง
20 – 23 ก.ค. 67 18,999 จอง
จอง
09 – 12 ส.ค. 67 19,999 จอง
จอง
11 – 14 ต.ค. 67 19,999 จอง
จองสอบถาม