fbpx

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-DAD18_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดลินห์อึ๋ง 
  • Son Tra Marina 
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ 
  • สะพานมือสีทอง 
  • หมู่บ้านฝรั่งเศส 
  • โซนใหม่ Eclipse Square 
  • สะพานมังกร
  • หมู่บ้านกั๊มทาน 
  • นั่งเรือกระด้ง 
  • เมืองโบราณฮอยอัน   


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ พักที่ MAGNOLIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
2 บาน่าฮิลล์เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ร้านไข่มุก พักที่ MAGNOLIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
3 Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน พักที่ MAGNOLIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
4 ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 11 ก.ค. 66 11,999 จอง
จอง
15 – 18 ก.ค. 66 11,999 จอง
จอง
02 – 05 พ.ย. 66 13,999 จอง
จอง
22 – 25 พ.ย. 66 12,999 จอง
จอง
26 – 29 พ.ย. 66 13,999 จอง
จอง
03 – 06 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
15 – 18 ธ.ค. 66 13,999 จอง
จอง
21 – 24 ธ.ค. 66 14,999 จอง
จอง
06 – 09 ม.ค. 67 13,999 จอง
จอง
23 – 26 ม.ค. 67 12,999 จอง
จอง
03 – 06 ก.พ. 67 13,999 จอง
จอง
09 – 12 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
15 – 18 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
17 – 20 ก.พ. 67 14,999 จอง
จอง
20 – 23 ก.พ. 67 12,999 จอง
จอง
25 – 28 ก.พ. 67 12,999 จอง
จอง
01 – 04 มี.ค. 67 13,999 จอง
จอง
06 – 09 มี.ค. 67 12,999 จอง
จอง
21 – 24 มี.ค. 67 13,999 จอง
จองสอบถาม