มหัศจรรย์..เมียนมาร์ โปรสุขใจ บินไปอิ่มบุญ

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ MMR52_8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระนอนตาหวาน
  • เจดีย์ชเวดากอง
  • เทพทันใจ 
  • เทพกระซิบ
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระนอนชเวตาเลียว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง • หงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • พระไจ๊ปุ่น SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 เมืองสิเรียม • เจดีย์เยเลพญา • เจดีย์ไจ๊เข้า • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 เม.ย.-01พ.ค.66 10,999 จอง
จอง
12-14 พ.ค.66 9,999 จอง
จอง
19-21 พ.ค.66 9,999 จอง
จอง
26-28 พ.ค.66 10,999 จอง
จอง
03-05 มิ.ย.66 10,999 จอง
จอง
23-25 มิ.ย.66 9,999 จอง
จอง
30 มิ.ย.-02 ก.ค.66 9,999 จอง
จอง
07-09 ก.ค.66 10,999 จอง
จอง
14-16 ก.ค.66 10,999 จอง
จอง
21-23 ก.ค.66 10,999 จอง
จอง
28-30 ก.ค.66 11,999 จอง
จอง
29-31 ก.ค.66 9,999 จอง
จอง
30 ก.ค.-01 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
04-06 ส.ค.66 9,999 จอง
จอง
11-13 ส.ค.66 9,999 จอง
จอง
12-14 ส.ค.66 11,999 จอง
จอง
18-20 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
25-27 ส.ค.66 10,999 จอง
จอง
01-03 ก.ย.66 9,999 จอง
จอง
08-10 ก.ย.66 9,999 จอง
จอง
15-17 ก.ย.66 10,999 จอง
จอง
22-24 ก.ย.66 10,999 จอง
จอง
29 ก.ย.-01 ต.ค.66 10,999 จอง
จอง
06-08 ต.ค.66 10,999 จอง
จอง
13-15 ต.ค.66 11,999 จอง
จอง
20-22 ต.ค.66 11,999 จอง
จอง
21-23 ต.ค.66 10,999 จอง
จอง
27-29 ต.ค.66 9,999 จอง
จอง