fbpx

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-MMR59_8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล
  • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก
  • พิเศษ!! ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • เมืองเนปยีดอ Aureum Naypyidaw 5* หรือเทียบเท่า
2 พระพุทธรูปปางมารวิชัย • เจดีย์อุปปาตะสันติ • ดูช้างเผือก • พิพิธภัณฑ์อัญมณี • เมืองพุกาม Arthawka Hotel Bagan 4* หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง • วัดติโลมินโล • วัดอนันดา • วิหารสัพพัญญู • โรงงานเครื่องเขิน • วิหารธรรมยันจี • วัดมหุหา • วัดกุบยางกี • นั่งรถม้าชมเมือง • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก Arthawka Hotel Bagan 4* หรือเทียบเท่า
4 เมืองมัณฑะเลย์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-22 ก.ค.67 14,999 จอง
จอง
20-23 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
26-29 ก.ค.67 15,999 จอง
จอง
09-12 ส.ค.67 15,999 จอง
จอง
10-13 ส.ค.67 14,999 จอง
จอง
23-26 ส.ค.67 13,999 จอง
จอง
13-16 ก.ย.67 13,999 จอง
จอง
27-30 ก.ย.67 13,999 จอง
จอง
11-14 ต.ค.67 16,999 จอง
จอง
12-15 ต.ค.67 16,999 จอง
จองสอบถาม