มหัศจรรย์..เซี่ยงไฮ้ เหิงเตี้ยน หังโจว

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-PVG03_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องทะเลสาบซีหู 
  • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
  • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง 
  • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ 
  • มหานครเซี่ยงไฮ้ 
  •  อุโมงค์เลเซอร์ 
  • หาดไว่ทาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้ • หังโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย พักเมืองหังโจว HANGZHOU BAILISHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
3 เมืองหังโจว • เหิงเตี้ยน • พระราชวังโบราณกู้กงหมิงชิง • พระราชวังจำลองจิ๋นซีฮ่องเต้ • Hengdian World Studios +โชว์ • เมืองหังโจว พักเมืองหังโจว HANGZHOU BAILISHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
4 เมืองหังโจว • ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • Starbuck Reserve roastery • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง พักที่ SHANGHAI VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-25 มิถุนายน 2566 19,999 จอง
จอง
28-01 สิงหาคม 2566 22,999 จอง
จอง
18-22 สิงหาคม 2566 21,999 จอง
จอง
25-29 สิงหาคม 2566 21,999 จอง
จอง
08-12 กันยายน 2566 20,999 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จอง