fbpx

มหัศจรรย์…เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน (พักบนเกาะ 1 คืน) หังโจว อู๋ซี เมืองโบราณอู๋เจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ BT-HGH01_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ท่าเรือจูเจียเจี่ยว 
  • เกาะผู่ถ่อซาน 
  • ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 
  • องค์หนานไห่กวนอิม
  • ท่าเรือจูเจียเจี่ยว
  • หาดไว่ทาน 
  • หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น 
  • เมืองหังโจว 
  • ทะเลสาบซีหู •


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL HANGZHOU หรือระดับเทียบเท่า 
2 ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เกาะผู่ถ่อซาน • วัดผู่จี้ • วัดไผ่ม่วง • ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป • ชาวอินต้ง • องค์หนานไห่กวนอิม พักที่ PUTUOSHAN HOTEL (บนเกาะ) หรือระดับเทียบเท่า 
3 ท่าเรือจูเจียเจี่ยว • เซี่ยงไฮ้ • ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 
4 เมืองอู๋ซี • ร้านไข่มุก • พระใหญ่หลิงซาน • ศาลาฝานกง • ร้านไข่มุก • เมืองหังโจว พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือระดับเทียบเท่า 
5 ร้านหยก • หมู่บ้านโบราณอู่เจิ้น • เมืองหังโจว • ทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-26 พฤศจิกายน 2566 24,999 จอง
จอง
02-06 ธันวาคม 2566 26,999 จอง
จอง
09-13 ธันวาคม 2566 26,999 จอง
จอง
20-24 ธันวาคม 2566 25,999 จอง
จอง
28-01 มกราคม 2567 30,999 จอง
จอง
29-02 มกราคม 2567 30,999 จอง
จอง
30-03 มกราคม 2567 29,999 จอง
จอง
10-14 มกราคม 2567 25,999 จอง
จอง
24-28 มกราคม 2567 25,999 จอง
จอง
22-26 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 จอง
จอง
24-28 กุมภาพันธ์ 2567 27,999 จอง
จอง
13-17 มีนาคม 2567 25,999 จอง
จอง
27-31 มีนาคม 2567 25,999 จอง
จองสอบถาม