มหัศจรรย์…เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-PVG02_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณหยูเหอ 
  • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
  • อุโมงค์เลเซอร์ 
  • STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
  • ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)                                                                        


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • เมืองโบราณหยูเหอ • ร้านหยก • ร้านชา • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว พักที่ YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานโรงแรมจีน)
3 ร้านผ้าไหม • ขึ้นหอไข่มุก • อุโมงค์เลเซอร์ • ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • STARBUCKS RESERVE ROASTERY • ถนนนานกิง พักที่ YITEL HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานโรงแรมจีน)
4 ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) พักที่ YITEL HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานโรงแรมจีน)
5 สนามบินซ่างไห่ผู่ตง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28-01 สิงหาคม 2566 24,999 จอง
จอง
11-15 สิงหาคม 2566 249,999 จอง
จอง
01-05 กันยายน 2566 20,999 จอง
จอง
08-12 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
15-19 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
13-17 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2566 23,999 จอง
จอง