fbpx

มหัศจรรย์…เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-TFU04_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี 
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • นั่งกระเช้าหวงหลง 
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
2 ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ CELEBRITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
4 นั่งกระเช้าหวงหลง • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน พักที่ JIUDINGSHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
5 เมืองเฉินตู • ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ • วัดเหวินซู • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนคนเดินซุนซีลู่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
6 สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30-04 กันยายน 2566 23,999 จอง
จอง
06-11 กันยายน 2566 24,999 จอง
จอง
13-18 กันยายน 2566 24,999 จอง
จอง
20-25 กันยายน 2566 24,999 จอง
จอง
11-16 ตุลาคม 2566 27,999 จอง
จอง
18-23 ตุลาคม 2566 27,999 จอง
จอง
25-30 ตุลาคม 2566 26,999 จอง
จอง
01-06 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
08-13 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
15-20 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
22-27 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จองสอบถาม