fbpx

มหัศจรรย์ เฉิงตู ต้ากู่ปิงชวน ภูเขาหืมะวาวู่ ง้อไบ๊ เล่อซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ BT-TFU06_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาง้อไบ๊ 
  • ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) 
  • องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน
  • อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ 
  • ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน 
  •  อุทยานต้ากู่ปิงชวน 
  • ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ 
  • แพนด้ายักษ์ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
2 เมืองเฉินตู • ภูเขาง้อไบ๊ • ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) • วัดหัวจ้าง • องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน • วัดเป้ากว๋อ พักที่ CENTURY SUNSHINE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
3 อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ • เมืองง้อไบ๊ พักที่ CENTURY SUNSHINE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
4 เมืองเล่อซาน • ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน • อำเภอเม่าเสี้ยน พักที่ XI QIANG HOMELAND HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
5 อำเภอเฮยสุ่ย • อุทยานต้ากู่ปิงชวน • เมืองตูเจียงเยี่ยน พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า (โรงแรมมาตรฐานจีน)
6 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า • เมืองเฉินตู • ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ • ถนนคนเดินชุนซีลู่ • แพนด้ายักษ์ • สะพานอันชุน • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
7 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-12 ธันวาคม 2566 29,999 จอง
จอง
20-26 ธันวาคม 2566 27,999 จอง
จอง
27-02 มกราคม 2567 31,999 จอง
จอง
10-16 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
10-16 มกราคม 2567 24-30 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
21-27 กุมภาพันธ์ 2567 28,999 จอง
จอง
06-12 มีนาคม 2567 28,999 จอง
จอง
20-26 มีนาคม 2567 28,999 จอง
จองสอบถาม