fbpx

มหัศจรรย์…เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ BT-TFU21_8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณลั่วไต้
  • ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน) 
  • หุบเขาซวงเฉียวโกว   
  • ทะเลสาบเต๋อซี 
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • เมืองโบราณลั่วไต้ • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า พักที่ MT.YUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เขตอุทยานฉางผิง • ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน) • หุบเขาซวงเฉียวโกว พักที่ JIUDINGSHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ทะเลสาบเต๋อซี • อุทยานแห่งชาติหวงหลง พักที่ JIUGONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ JIUGONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 เมืองโบราณซงพาน • นั่งรถไฟความเร็วสูง • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สะพานอันชุ่น พักที่ RUNHE BAIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
7 ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 19 พฤษภาคม 2567 26,999 จอง
จอง
20 – 26 พฤษภาคม 2567 28,999 จอง
จอง
27 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 27,999 จอง
จอง
03 – 09 มิถุนายน 2567 28,999 จอง
จอง
10 – 16 มิถุนายน 2567 28,999 จอง
จอง
17 – 23 มิถุนายน 2567 28,999 จอง
จอง
24 – 30 มิถุนายน 2567 28,999 จอง
จอง
02 – 08 กันยายน 2567 31,999 จอง
จอง
09 – 15 กันยายน 2567 31,999 จอง
จอง
16 – 22 กันยายน 2567 31,999 จอง
จอง
23 – 29 กันยายน 2567 31,999 จอง
จองสอบถาม