fbpx

มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-TFU17_8L
สายการบิน Lucky Air / 8L
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว    
  • เมืองโบราณซงพาน 
  • ทะเลสาบเต๋อซี
  • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS 
  • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู • อุทยานหวงหลง พักที่ RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ RUN DU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • สะพานอันชุน พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
5 ศูนย์หมีแพนด้า • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก พักที่ RUNHE BAIYUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 ถนนโบราณจินหลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 13 พฤษภาคม 2567 22,999 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2567 22,999 จอง
จอง
12 – 17 พฤษภาคม 2567 21,999 จอง
จอง
15 – 20 พฤษภาคม 2567 22,999 จอง
จอง
17 – 22 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
19 – 24 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
22 – 27 พฤษภาคม 2567 24,999 จอง
จอง
24 – 29 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
26 – 31 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567 25,999 จอง
จอง
05 – 10 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
07 – 12 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
09 – 14 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
12 – 17 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
14 – 19 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
16 – 21 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
21 – 26 มิถุนายน 2567 24,999 จอง
จอง
23 – 28 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2567 24,999 จอง
จอง
01 – 06 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
04 – 09 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
08 – 13 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
11 – 16 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
13 – 18 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
15 – 20 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
18 – 23 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
20 – 25 กันยายน 2567 29,999 จอง
จอง
22 – 27 กันยายน 2567 28,999 จอง
จอง
25 – 30 กันยายน 2567 29,999 จอง
จองสอบถาม