fbpx

มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-TFU15_SL
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง 
  • เมืองเม่าเสี้ยน
  • จัตุรัสย่างเทียนวู่ 
  • หมีแพนด้าเซลฟี่ 
  • ถนนโบราณจินหลี่ 
  • ถนนซอยกว้างซอยแคบ
  • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองเฉิงตู • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว พักที่ JIUYUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว พักที่ JIN YUAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน พักที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 เมืองตูเจียงเอี้ยน • ร้านยา • ร้านยางพารา • จัตุรัสย่างเทียนวู่ • หมีแพนด้าเซลฟี่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนซอยกว้างซอยแคบ พักที่ SERENGETI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 เมืองเฉิงตู • ถนนไท่กู๋หลี • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 08 พฤษภาคม 2567 23,999 จอง
จอง
24 – 29 พฤษภาคม 2567 21,999 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
14 – 19 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
19 – 24 มิถุนายน 2567 23,999 จอง
จอง
05 – 10 กรกฎาคม 2567 25,999 จอง
จอง
06 – 11 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
11 – 16 กันยายน 2567 25,999 จอง
จอง
16 – 21 กันยายน 2567 25,999 จอง
จองสอบถาม