fbpx

มหัศจรรย์…เกาหลี เกาะนามิ ใบไม้เปลี่ยนสี

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-ICN09_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ 
  •  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • โซลทาวเวอร์    
  • ฮานึลพาร์ค •
  • พระราชวังถ็อกซูกุง 
  • ย่านเมียงดง           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • เมืองชุนชอน • เกาะนามิ • เมืองซูวอน พักที่ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • โซลทาวเวอร์ พักที่ L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรฮอตเกนามู • น้ำมันสน • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ L’ART, JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 15 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2566 20,999 จอง
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
09 –13 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 22,999 จอง
จองสอบถาม