fbpx

มหัศจรรย์…เกาหลี ซูวอน ฮวาดัม เอเวอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ BT-ICN10_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม 
  • ป้อมฮวาซอง •
  • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ 
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  
  • ถนนฮงแด           
  • ฮานึลพาร์ค 
  • พระราชวังถ็อกซูกุง 
  • ย่านเมียงดง           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • เมืองซูวอน พักที่ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองซูวอน • ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ • เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • ถนนฮงแด พักที่ L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรโสม • อเมทิส • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • คาเฟ่ FOREST OUTINGS • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 14 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จอง
17 - 21 พฤศจิกายน 2566 23,999 จอง
จองสอบถาม