fbpx

มหัศจรรย์…เกาหลี ซอรัคซาน อุทยาน 4 ฤดู

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ BT-ICN08_YP
สายการบิน Air Premia [YP]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ 
  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
  • โอลิมปิคพาร์ค 
  • DIOR POP-UP STORE
  • ฮานึลพาร์ค
  • พระราชวังถ็อกซูกุง
  • ย่านเมียงดง           
  •  คาเฟ่ FOREST OUTING 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • เมืองชุนชอน • เกาะนามิ • เมืองซกโซ • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน • วัดชินฮึงซา พักที่ CLASS 300 HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • โอลิมปิคพาร์ค • ถนนโรดิโอ • DIOR POP-UP STORE พักที่ JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ฮานึลพาร์ค • สมุนไพรโสม • คอสเมติค • พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ JK BLOSSOM, BRIDGE, BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 มันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • คาเฟ่ FOREST OUTING • ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 08 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
05 – 09 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
07 – 11 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
14 – 18 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2566 30,999 จอง
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2566 29,999 จอง
จองสอบถาม