fbpx

มหัศจรรย์…เกาหลี ควางจู ซูวอน โซล ใบไม้เปลี่ยนสี

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ BT-ICN12_YP
สายการบิน Air Premia [YP]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม 
  • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
  • ถนนฮงแด
  • พระราชวังถ็อกซูกุง
  • ย่านเมียงดง           


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน • เมืองควางจู • สวนพฤกษาศาสตร์ฮวาดัม • เมืองซูวอน • ป้อมฮวาซอง • คาเฟ่ PALETSCENT CAFÉ พักที่ SUWON KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองยงอิน • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • ถนนฮงแด พักที่ L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลียบกำแพงหิน • สมุนไพรโสม • อเมทิส • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนรู้การทำคิมบับ • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง พักที่ L’ART / JK BLOSSOM / BRIDGE / BERNUI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฮานึลพาร์ค • น้ำมันสน • สมุนไพรฮอตเกนามู • ซุปมาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 15 ตุลาคม 2566 28,999 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2566 27,999 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 25,999 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 25,999 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 24,999 จอง
จองสอบถาม