fbpx

มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-HKG19_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
  • วัดโป่วหลิน 
  • พระใหญ่เทียนถาน 
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
  • ย่านจิมซาจุ่ย
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • วัดแชกงหมิว 
  • ย่านมงก๊อก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สถานีตุงชุง • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา • วัดโป่วหลิน • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ย่านจิมซาจุ่ย พักที่ METROPARK KOWLOON / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านมงก๊อก พักที่ METROPARK KOWLOON / SILKA TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • สนามบินมาเก๊า • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 กันยายน 2566 19,999 จอง
จอง
08 – 10 กันยายน 2566 20,999 จอง
จอง
15 – 17 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
17 – 19 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
22 – 24 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
12 – 14 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
15 – 17 ตุลาคม 2566 23,999 จอง
จอง
20 – 22 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จอง
21 – 23 ตุลาคม 2566 26,999 จอง
จอง
22 – 24 ตุลาคม 2566 25,999 จอง
จองสอบถาม