fbpx

มหัศจรรย์…ฮ่องกง มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-HKG26_HX
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง มาเก๊า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหวังต้าเซียน 
  • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
  • จัตุรัสเซนาโด้ 
  • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล 
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม 
  • เดอะเวเนเชี่ยน 
  • วัดแชกงหมิว
  • เกาะลันตา 
  • นั่งกระเช้านองปิง 
  • พระใหญ่เทียนถาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดหวังต้าเซียน • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พักที่ EASE ACCESS TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 มาเก๊า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • จัตุรัสเซนาโด้ • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล • วัดเจ้าแม่กวนอิม • เดอะเวเนเชี่ยน • เกาะฮ่องกง พักที่ EASE ACCESS TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวลรี่ • ร้านหยก • เกาะลันตา • นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 14 มกราคม 2567 20,999 จอง
จอง
01 – 03 มีนาคม 2567 21,999 จอง
จอง
08 – 10 มีนาคม 2567 21,999 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2567 21,999 จอง
จองสอบถาม