มหัศจรรย์…ฮ่องกง ฟรีเดย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ BT-HKG08_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านมงก๊อก 
  • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต
  • เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ 
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • วัดแชกงหมิว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต พักที่ I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พักที่ I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 17 กรกฎาคม 2566 17,999 จอง
จอง
16 – 18 กรกฎาคม 2566 17,999 จอง
จอง
02 – 04 กันยายน 2566 15,999 จอง
จอง
09 – 11 กันยายน 2566 16,999 จอง
จอง
23 – 25 กันยายน 2566 17,999 จอง
จอง