มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ BT-HKG10_CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เกาะลันตา 
  • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง 
  • พระใหญ่เทียนถาน 
  • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
  • วิคตอเรียพีค •
  • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ •
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 
  • วัดแชกงหมิว •
  • ย่านจิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันตา • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วิคตอเรียพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดหว่องไทซิน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 - 30 กรกฎาคม 2566 27,999 จอง
จอง