มหัศจรรย์…ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-HKG03_CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเทพเจ้ากวนอู 
  • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค 
  • AVENUE  OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS
  • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 
  • วัดแชกงหมิว 
  • สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง 
  • พระใหญ่เทียนถาน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วัดเทพเจ้ากวนอู • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค • AVENUE OF STAR & SYMPHONY OF LIGHTS พักที่ KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย พักที่ KIMBERLEY HOTEL / I CLUB TO KWAN HOTEL / METROPARK HOTEL KOWLOONหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 สถานีตุงชุง + นั่งกระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกตเอ้าทเลท • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 ตุลาคม 2566 21,999 จอง
จอง
21 – 23 ตุลาคม 2566 24,999 จอง
จอง
27 – 29 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จอง