มหัศจรรย์ ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-HKG12_CX
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง 
  • พระใหญ่เทียนถาน 
  • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • วัดแชงกงหมิว 
  • วัดชีหลิน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • สถานีตุงชุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อิสระท่องเที่ยวเต็มวันตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • วัดชีหลิน • สนามบินเชคแล็ปก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 09 กรกฎาคม 2566 21,999 จอง
จอง
21 – 23 กรกฎาคม 2566 21,999 จอง
จอง
18 – 21 สิงหาคม 2566 20,999 จอง
จอง
01 – 03 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง
15 – 17 กันยายน 2566 21,999 จอง
จอง