fbpx

มหัศจรรย์…ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ BT-HKG18_HX
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เกาะลันเตา •
  • หมู่บ้านชาวประมงไทโอ
  • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา 
  • วัดโป่วหลิน 
  • พระใหญ่เทียนถาน 
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • วัดแชกงหมิว
  • ย่านจิมซาจุ่ย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • เกาะลันเตา • หมู่บ้านชาวประมงไทโอ • สถานีตุงชุง • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา • วัดโป่วหลิน • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตี้เกทเอ้าเลท พักที่ I CLUB HOTEL / METROPARK KAWLOON หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย พักที่ EASE ACCESS TSUEN WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 16 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จอง
19 – 21 ตุลาคม 2566 20,999 จอง
จอง
22 – 24 ตุลาคม 2566 23,999 จอง
จอง
26 – 28 ตุลาคม 2566 21,999 จอง
จอง
28 – 30 ตุลาคม 2566 22,999 จอง
จองสอบถาม