fbpx

มหัศจรรย์…อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ BT-IND32_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL)
  • AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ
  • พิเศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง
  • ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ GOLDEN TULIP/PARK INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* เมืองชัยปุระ มาตรฐานอินเดีย
2 พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE CRYSTAL SAROVER /CLARKS SHIRAZ HOTEL
3 ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 07 ส.ค.66 18,999 จอง
จอง
11 – 14 ส.ค.66 19,999 จอง
จอง
13 – 16 ส.ค.66 19,999 จอง
จอง
08 – 11 ก.ย.66 17,999 จอง
จอง
22 – 25 ก.ย.66 18,999 จอง
จอง
06 – 09 ต.ค.66 20,999 จอง
จอง
13 – 16 ต.ค.66 21,999 จอง
จอง
20 – 23 ต.ค.66 22,999 จอง
จอง
27 – 30 ต.ค.66 21,999 จอง
จอง
17 – 20 พ.ย. 66 22,999 จอง
จอง
24 – 27 พ.ย. 66 22,999 จอง
จอง
01 – 04 ธ.ค. 66 22,999 จอง
จอง
08 – 11 ธ.ค. 66 22,999 จอง
จอง
19 – 22 ม.ค. 67 21,999 จอง
จอง
26 – 29 ม.ค. 67 20,999 จอง
จอง
09 – 12 ก.พ. 67 20,999 จอง
จอง
23 - 26 ก.พ. 67 22,999 จอง
จอง
01 – 04 มี.ค. 67 22,999 จอง
จอง
15 – 18 มี.ค. 67 22,999 จอง
จอง
29 มี.ค.– 01 เม.ย. 67 22,999 จอง
จองสอบถาม