fbpx

มหัศจรรย์…ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-LJG02_DR
สายการบิน Ruili Airlines / DR
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณต้าหลี่ 
  • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย 
  • วัดซงจ้านหลิน 
  • จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ 
  • ช่องแคบเสือกระโจน 
  • อุทยานมังกรหยก 
  • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
  • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) 
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ 
  • อุทยานน้ำหยก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินลี่เจียงซันยี่ • เมืองต้าหลี่ พักที่ WEN YUE DONG FANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน • วัดกุยชาน พักที่ SHU JIN MU YUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดซงจ้านหลิน • เมืองเต๋อชิง • โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง • จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ • เจดีย์ 13 องค์ • วัดเฟยไหล พักที่ GUAN JING TIAN TANG HOTEL
4 วัดซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง พักที่ LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ พักที่ LIJIANG INTERNATIONAL HOTEL ห
6 สนามบินลี่เจียงซันยี่ • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 พฤศจิกายน 2566 21,999 จอง
จอง
11 – 16 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
18 – 23 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
25 – 30 พฤศจิกายน 2566 22,999 จอง
จอง
02 – 07 ธันวาคม 2566 24,999 จอง
จอง
09 – 14 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
16 – 21 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
23 – 28 ธันวาคม 2566 23,999 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2567 28,999 จอง
จอง
06 – 11 มกราคม 2567 23,999 จอง
จอง
13 – 18 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
20 – 25 มกราคม 2567 24,999 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
10 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 24,999 จอง
จอง
02 – 07 มีนาคม 2567 23,999 จอง
จอง
09 – 14 มีนาคม 2567 23,999 จอง
จอง
16 – 21 มีนาคม 2567 23,999 จอง
จอง
23 – 28 มีนาคม 2567 24,999 จอง
จองสอบถาม