มหัศจรรย์..ลาว บินตรงสู่หลวงพระบาง ออกเวียงจันทน์ พักดี 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ BT-LAO61_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
  • ช้อปปิ้งตลาดมืด (NIGHT MARKET) ซึ่งชาวหลวงพระบาง
  • ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง
  • น้ำตกตาดกวางสี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง
2 ตักบาตรข้าวเหนียว • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • สวนพูนสุขคาเฟ่ • น้ำตกตาดกวางสี Angthong Hotel/ Flora Hotel ณ หลวงพระบาง
3 หลวงพระบาง • พระราชวัง • วัดเชียงทอง • วัดวิชุน • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
4 วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติวัตไต • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-13 พ.ย. 65 17,999 3,000 จอง
จอง
24-27 พ.ย. 65 17,999 3,000 จอง
จอง
01-04 ธ.ค. 65 18,999 3,000 จอง
จอง
08-11 ธ.ค. 65 17,999 3,000 จอง
จอง
15-18 ธ.ค. 65 17,999 3,000 จอง
จอง
29-01 ม.ค. 66 19,999 3,000 จอง
จอง
26-29 ม.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
02-05 ก.พ. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
23-26 ก.พ. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
09-12 มี.ค. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
23-26 มี.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
06-09 เม.ย. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
12-15 เม.ย. 66 20,999 3,000 จอง
จอง
13-16 เม.ย. 66 20,999 3,000 จอง
จอง
14-17 เม.ย. 66 19,999 3,000 จอง
จอง
15-18 เม.ย. 66 19,999 3,000 จอง
จอง
27-30 เม.ย. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
28-01 พ.ค. 66 18,999 3,000 จอง
จอง
04-07 พ.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
11-14 พ.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
01-04 มิ.ย. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
22-25 มิ.ย. 66 15,999 3,000 จอง
จอง